دسترسی متن کامل – نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- قسمت …

اشهدُبالله العلی العظیمدر خط اسلام منم مستقیمشاهد حالم ورقات نسیم هستم از آلایش تهمت بری جعفری‌ام، جعفری‌ام، جعفری (همان، ۳۸۲[…]

Read more