حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی- قسمت ۱۱

 • قانون مطبوعات

 

 • قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

 

ب. کتب

 

 

  1. اردبیلی، محمد علی(۱۳۹۳)، حقوق جزای عمومی، نشرمیزان، تهران.

 

  1. استیون واف هلپین، ادواردوهوسکینز(۱۳۸۳)، حقوق بشر و اینترنت، ترجمه زمانی، دکتر سید قاسم وبهراملو، مهناز، انتشارات خرسندی، تهران.

 

  1. باستانی، برومند(۱۳۹۰)، جرایم رایانه ای و اینترنتی جلوهای نوین از بزهکاری، نشر بهنامی، تهران.

 

  1. بشیری، عباس و پوررحیم، مریم(۱۳۹۰)، اسرار تجاری الکترونیکی کاربردی در قانون تجارت الکترونیک ایران، انتشارات جاودانه، تهران.

 

  1. پاکزاد، بتول(۱۳۹۰)، تروریسم سایبری: تهدیدی نوین علیه امنیت ملی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- دفتر گسترش تولید علم، تهران.

 

  1. پرویزی، رضا( ۱۳۸۴)، پی جویی جرایم رایانه ای، نشر میزان، تهران.

 

  1. توسلی، غلامعباس( ۱۳۸۶)، نظریه های جامعه شناسی، نشر سمت، تهران.

 

  1. جاوید نیا، جواد(۱۳۸۸)، جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات خرسندی، تهران.

 

  1. حسین بیگی، ابراهیم(۱۳۸۴)، حقوق و امنیت درفضای سایبر، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرارمعاصر، تهران.

 

  1. زندی، محمدرضا(۱۳۸۹)، تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، انتشارات جنگل، تهران.

 

  1. زیبر، اولریش(۱۳۸۴)، جرایم رایانه ای، ترجمه ی محمدعلی نوری- رضا نخجوانی- مصطفی بختیاروند- احمد رحیمی مقدم، گنج دانش، تهران.

 

  1. شیرزاد، کامران(۱۳۸۸)، جرایم رایانه ای از منظر حقوق جزای ایران و حقوق بین الملل، انتشارات بهینه فراگیر، تهران.

 

  1. فضلی، مهدی(۱۳۸۳)، مسؤلیت کیفری در فضای سایبر، انتشارات خرسندی، تهران.

 

پایان نامه رشته حقوق

 

 

  1. گارو، رنه(۱۹۹۵)، مطالعات نظری و علمی از حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین، انتشارات ابن سینا، تهران.

 

  1. مجیدی، محمود(۱۳۸۶)، جرایم علیه امنیت، نشر میزان، تهران.

 

  1. معتمدی فر، مرتضی(۱۳۸۶)، روش پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران.

 

  1. میرمحمدصادقی، حسین(۱۳۹۴)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، تهران.

 

  1. ولیــدی، محمـدصالح(۱۳۸۵)، حقوق جزای اختصاصی، نشر داد، تهران.

 

  1. ج. مقالات

 

  1. آقابابایی، حسین و عباسی، مراد( ۱۳۸۹)، حریم خصوصی، فضای مجازی و چالش های پیشگیرانه فراروی ناجا، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم، ش۱۷٫

 

  1. انصاری، باقر(۱۳۸۶)، حریم خصوصی متقاضیان کار و کارگران، مجلات حقوقی (حقوق عمومی)، ش۱٫

 

  1. ایازی، رضا(۱۳۸۹)، قوانین و جرایم رایانه ای، مجله مطالعات بین المللی پلیس، ش۳٫

 

  1. بوجاری، الیاس(۱۳۸۸)، بررسی ابعاد جاسوسی رایانه ای با توجه به قانون جرایم رایانه ای، نشریه پیام قانون.

 

  1. تحیری، فرزاد(۱۳۸۴)، دسترسی غیرمجاز، جلوه ای از جرم های رایانه ای نوین. مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات.

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

  1. ترکی، غلامعباس(۱۳۸۹)، بررسی مصادیقی از جعل رایانه ای، ماهنامه دادرسی، ش ۸۳ .

 

  1. جلالی فراهانی، امیر حسین(۱۳۸۶)، پیشگیری وضعی از جرائم مجازی در پرتو موازین حقوق بشر، مجله ی حقوقی فقه و حقوق، ش۶٫

 

  1. جلالی فراهانی، امیرحسین و باقری، رضا(۱۳۸۹)، پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی – دفتر ارتباطات و فناوری نوین، ش ۲۴٫

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  1. جوانجعفری، عبدالرضا(۱۳۸۹)، جرائم سایبر و چالشهای نوین سیاست کیفری، مجموعه مقالات همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن، مشهد، دانشگاه فردوسی.

 

  1. خرم آبادی، عبدالصمد(۱۳۸۴)، تاریخچه، تعریف و طبقه بندی جرم های رایانه ای، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات.

 

  1. خلیلی پور رکن آبادی، یاسر و نورعلی وند، یاسر(۱۳۹۱)، تهدیدات سایبری و تأثیرات آن برامنیت ملی . فصلنامه مطالعات راهبردی ش۲۰٫

 

  1. دزیانی، محمدحسن(۱۳۸۵)، نگاهی به جرایم سایبری – تحلیل مسائل پست الکترونیک. ماهنامه قضاوت، ش۲۲٫

 

  1. رضایی، حسن(۱۳۸۸)، بررسی راهکار های موجود برای امنیت داده ها در محاسبات ابری، همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

  1. رضوی، محمد( ۱۳۸۶)، جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم، فصلنامه دانش انتظامی، ش۹٫

 

  1. رهامی، محسن و پرویزی، سیروس( ۱۳۹۱)، جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش۳٫

 

  1. رئیسی، ابوالقاسم(۱۳۸۴)، بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، مجله دانش انتظامی، ش۲۴٫

 

  1. سالارزرهی، حبیب الله و باباغی، غلامرضا( ۱۳۸۹)، بررسی نقش اجتماعی پلیس فتا در احساس امنیت خانوادهها در فضای سایبر، مجله دانش انتظامی، ش۱۲٫

 

  1. شهرستانی، محمد امین(۱۳۸۴)، نقض حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات.

 

  1. صبحی، بهنام(۱۳۸۳)، شیوه های گوناگون سرقت رایانه ای، مجله وکالت، ش۲۱٫

 

  1. عزتی، زکیه(۱۳۸۷)، بررسی جرایم سایبری، مجله قضاوت، ش۵۱٫

 

  1. قدسی، زهرا(۱۳۹۰)، هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای. ماهنامه دادگستر. ش۴۳٫

 

  1. قناد، فاطمه(۱۳۸۷)،کلاهبرداری الکترونیکی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات، مجله پژوهش و سیاست، ش۲۵٫

 

  1. گرایلی، محمد باقر(۱۳۸۹)، بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه ای، مجله آموزه های حقوقی، ش۱۴٫

 

  1. مسعودی، امیر( ۱۳۸۲)، امنیت اطلاعات در فضای سایبر، مجله کتاب ماه، ش۲٫

 

  1. مقدسی، حمید و عیانی، شیرین(۱۳۹۲)، امنیت دادهها در سیستمهای اطلاعات سلامت، فصلنامه پژوهشهای حفاظتی ـ امنیتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ش۲٫

 

  1. میرمحمد صادقی، حسین و شایگان، علی( ۱۳۸۶)، راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، ش۴۳٫

 

  1. میرشاهی، عادل(۱۳۸۹)، نوشتاری در فضای مجازی، مقاله، روابط عمومی عادل.

 

 1. هاتف، مهدی( ۱۳۸۸)، چالشها و چشماندازهای امنیت در فضای مجازی، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، ش۲۲٫

 

د. پایان نامه‌ها

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *