برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی چیست ؟ برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله c (3834)

1-6-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………271-6-4-عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………281-7-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………………………..281-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….281-7-2-مسئولیت مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………………………………………291-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ………………………………………………………………………………………………..291-7-4-مبانی مسئولیت در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………301-7-4-1- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………………………………………………301-7-4-2- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………….301-7-4-3- قاعده تسبیب……………………………………………………………………………………………………………………………….311-7-4-4- ضمان ید………………………………………………………………………………………………………………………………………311-7-4-5- ضمان غرور………………………………………………………………………………………………………………………………….321-7-5-مسئولیت ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان‌نامه c (3833)

1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………171-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..181-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………181-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………191-1-10- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….201-2- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..211-2-1- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..211-2-1-1- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………211-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود مقاله c (3832)

منابع …………………………………………………………………………………………………………. 270تقدیم به : همسرم که در طول این مدت با صبر و شکیبایی مثال زدنی ، علاوه بر همکاری موثر در تدوین این مجموعه ، سختیها و دشواریهای این دوران را به خوبی ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق c (3830)

2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف392 ـ 1-1- ویژگیهای بانکداری متعارف392 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره392 ـ 1-1-2- قطعیت بهره412 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری442 ـ 1 ـ 2- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی )452 ادامه مطلب…

پایان نامه ها

مقاله رایگان c (3829)

مدیر گروه کارشناسی ارشد: دکتر محمد حسین جعفری تعهد‌نامه اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب مهدی فتاحی زارچ دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تخصصی در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی که در تاریخ 2/12/1393 ادامه مطلب…

پایان نامه ها

مقاله دانلود c (3828)

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او25گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال261- توقیف تأمینی262- توقیف اجرایی27گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال28 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه c (3827)

بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62گفتار اول: استعفاء ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان‌نامه c (3825)

الف) اختیار وضع آئین نامه44ب) ریاست سازمان اداری فدرال44ج) سایر اختیارات44بند دو: قوه مقننه45بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه451- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ46مبحث ششم : نظام پارلمانی47مبحث هفتم: رژیم نیمه ادامه مطلب…