بررسی رابطه صمیمیت زناشویی و بخشودگی با تعهد زناشویی در کارکنان زن متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شاهرود- قسمت ۲۰

Olson, B, Loreen, N, Brathwaith, & Down, O. (2004). If you hit me again, I, ll hit you and back: conflict management strategies of individuals experiencing aggression during conflict. journal of Communication studies, 66(3): 345-383.
Patterson, T. (2005) “Cognitive Behavioral Couple Therapy , In: M. Harway, Hand book of Couple Therapy, New Jersey: Wiley, pp.119-140.
Ramirez, A. (2008). An examination of the tripartite approach to commitment: An Actor-Partner Interdependence Model Analysis of the effect of relational maintenance behavior. Journal of Social and Personal Relationships, 25(6): 943–۹۶۵٫
Reynold, J., & Mansfield, P. (1999). The effect of changing attitudes to marriage on its stability: Lord chancellors Department, High Divorce rates: the state of the evidence on Reasons and Remadies, 1, 1-3. Research series No. 2/99.
Rusbult, C. E., & Buunk, B. P. (1993). Commitment processes in close relationships: An interdependence analysis. Journal of Social and Personal Relationships, 10, 175–۲۰۴٫
Shackelford, T. K. & Buss, D. M. (2007). From vigilance to violence: mate retention tactice in married couples, Journal of Personality and Social Psychology, 72, 346-361.
Sharp, E. A., & Ganong, L.H. (2000). Raising awareness about marital expectations: unrealistic beliefs changed by integrative teaching? Family Relations, 49, 71-76.
Shilds, E. P. (1991). The effect of religiosity and marital commitment on marital satisfaction and stability. Unpublished doctoral dissertation: Brigham Yong University.
Stanly S. M. & Markman, H. J. (1992). Assessing commitment in personal relationships, Journal of Marriage and Family, 54, 595-608.
Strachman, A., & Gable, S. L. (2006). What you want (and do not want) affects what you see (and do not see): Avoidance social goals and social events. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1446–۱۴۵۸٫
Tang , Curran M.A., (2012) Marital Commitment and Perceptions of Fairness in Household Chores. Journal of family Issues, 1-25.
Walrond-Skinner, sue (1998). The function & role of forgiveness in working with couples and families clearing the ground. Journal of family therapy. 20: 3-19.
Worthington, E. L. Jr, (1998). An empathy-humility-commitment model of forgiveness applied within family dyads, Journal of Family therapy, 20, 59-76.
پیوستها
پیوست ۱: پرسشنامه استاندارد تعهد زناشویی
پاسخ دهنده گرامی:
لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه نمایید و هر یک از گزینه ها را که با وضعیت زناشویی شما مناسب تر است، انتخاب نمایید. دقت داشته باشید که برای پاسخگویی و انتخاب گزینه ها با همسر خود مشورت نکنید و تا جایی که ممکن است هیچ یک از سوالات را بی پاسخ نگذارید. پاسخگویی صادقانه و دقیق شما، ما را در انجام بهتر کارهای پژوهشی یاری می رساند هم چنین پاسخ های شما به صورت محرمانه محفوظ خواهد ماند.
پیشاپیش از حسن همکاری شما سپاسگزارم.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *