فایل دانشگاهی – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی- قسمت ۵

ایدز (AIDS) مخفف Acquired Immune DeficiencySyndrome به معنی سندرم نقص ایمنی اکتسابی می‌باشد. مجموعه علایمی که در اثرنقص سیستم دفاعی[…]

Read more

دسترسی به منابع مقالات : رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت …

۵ – ۲ – ۲ – ۴ – زبان کردی …………………………………………………………………………………………………..۱۱۶۵ – ۲ – ۲ – ۵ – موسیقی…………………………………………………………………………………………………………۱۱۶۵ –[…]

Read more