تحلیل وضعیت بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران

انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….126             پیوست ها وضمایم پیوست الف جدول آمار مقایسه استان ها…………………… 128 پیوست ب پرسشنامه اولیه ……………………………. 182           پیوست[…]

Read more

فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی …

عمومی: رونق اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعیمخاطرات:نوسانات قیمت سهام، اطلاعات نهانی، اختلاس، جنگ، سیل و زلزله.۲-۱۰-۲) ارتباط[…]

Read more