فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی …

عمومی: رونق اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعیمخاطرات:نوسانات قیمت سهام، اطلاعات نهانی، اختلاس، جنگ، سیل و زلزله.۲-۱۰-۲) ارتباط[…]

Read more