پژوهش دانشگاهی – عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه از …

شهرستان مراغه یکی از شهرستانهای استان آذربایجان شرقی میباشد که از دیدگاه گردشگری ورزشی به ویژه قایقرانی پتانسیلهای بالایی را[…]

Read more