نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت نقش پلیس در پیشگیری،کنترل وجبران صدمات- قسمت ۱۵

بر اساس این ماده تنها در صورت اثبات تقصیر شخص است که او مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود[…]

Read more

مفهوم دفاع مشروع بعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی کشورها- قسمت ۵

فیوضی.۱۳۵۲   ۲-ضیایی بیگدلی.۱۳۷۴۳-میرعباسی.۱۳۷۷-۱۳۷۶Cn,ga,rep0rt of ils on the work of its sorty session-4۵-میرعباسی.۱۳۷۷۶,۷-un.yils.1979.voi..ii.parttow.p,108.-ibid.pp.107.1089و۸۱۰-un,yils,1980,v0l,ii,part two ,p34۱۱-کارو.۱۳۷۵       فصل سوم[…]

Read more