تحقیق دانشگاهی – مساله مکان یابی تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع …

ابتکاری

LAP

خیر

کمینه

خیر

قطعی

کوپر[۴۴]

فرا ابتکاری(الگوریتم ژنتیک)

LAP

بله

کمینه

بله

احتمالی

این تحقیق

FLP: Facility Location Problem; LAP: Location- allocation Problem; Q-MALP: Queueing Maximal Availability Location Problem; MLCP: Maximal Location Covering Problem; LRP: Location- Routing Problem; TSP: Traveling Salesman Problem; SC: Supply Chain; SPP: Single Product Problem.

جدول(۲-۱). خلاصه ای از ادبیات موضوع

فصل سوم :زمینه های علمی تحقیق

۳-۱- مقدمه
برنامه ریزی تسهیلات که از مباحث مهم در مهندسی صنایع است دو بخش عمده مکان یابی (جانمایی) و طراحی[۳۶] را شامل می شود که مهم ترین بخش طراحی ، استقرار یا جانمایی[۳۷] و بخش های دیگر آن، حمل و نقل[۳۸] و طراحی ساختمان و تاسیسات[۳۹] است. منظور از تسهیلات، هر مجموعه، شامل کارخانه، دانشگاه، بیمارستان و غیره است.
در مکان یابی، ما به بررسی محل قرار گرفتن یک وسیله برای رسیدن به اهداف مورد نظر می پردازیم که برای تعیین محل آن، معیارهای مهمی موثرند، از جمله نزدیکی به جاده های اصلی، بازار مصرف، منابع تامین مواد اولیه، در دسترس بودن نیروی انسانی موردنظر، شرایط محیطی، امکان توسعه، مقررات و قوانین دولتی و غیره.همچنین در طرح استقرار می خواهیم نحو قرار گرفتن اجزای یک وسیله را برای رسیدن به بهترین بهره وری تعیین کنیم. روش های زیادی تاکنون برای حل این گونه مسائل مطرح شده اند که از آن جمله می توان به برنامه ریزی، استفاده از تصمیم گیری چندگانه و غیره اشاره کرد [۱].
همان طور که قبلا بدان اشاره کردیم، مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و دپارتمان های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و غیره با چنین مسائلی سر و کار دارند. در واقع، تصمیمات مربوط به مکان یابی و استقرار، نه تنها در مسائل صنعتی، بلکه در مسائل گوناگونی در بخش های دولتی و خصوصی، اعم از صنعتی و غیرصنعتی ظاهر می شود. در بخش دولتی، تعیین مکان مراکز خدماتی، نظیر ایستگاه های پلیس راه، اورژانس، بیمارستان ها ایستگاه های آتش نشانی و غیره نیاز به اتخاذ چنین تصمیماتی دارد. لذا تصمیم گیری در مورد مکان یابی تسهیلات عمدتا از تصمیم گیری های بلند مدت و استراتژیک شرکت های بزرگ خصوصی و عمومی است و هزینه های بالای مربوط به مکان یابی و استقرار و راه اندازی تسهیلات، پروژه های مکان یابی را به سرمایه گذاری های بلندمدت تبدیل کرده است. لذا موفقیت یا شکست مراکز تسهیلاتی در هر کدام از بخش های دولتی و خصوصی، بستگی کامل به مکان های انتخابی برای آنها دارد. بدین ترتیب، اهمیت مساله مکان یابی و استقرار تسهیلات و ضرورت پرداختن بدان بر همگان روشن است [۱].

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.