سنجش تراکم کلمات کلیدی در وب ‏سایت کتابخانه ‏های دانشگاه ‏های تابعه وزارت علوم شهر تهران- قسمت ۲

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان ۵۴
رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران ۵۸
پیشینه پژوهش ۶۰
پیشینه پژوهش در ایران ۶۰
پیشینه پژوهش در خارج ۶۸
مقدمه ۷۲
روش پژوهش ۷۲
جامعه آماری ۷۳
ابزار گردآوری اطلاعات ۷۴
روش گردآوری داده‌ها ۷۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۶
مقدمه ۷۸
ارائه یافته‌های پژوهش ۷۸
پاسخ به پرسش‌های اساسی پژوهش ۷۸
پرسش اساسی اول: ۷۸
پرسش اساسی دوم: ۱۰۳
پرسش اساسی سوم: ۱۰۵
پرسش اساسی چهارم: ۱۰۷
مقدمه ۱۱۰
تجزیه و تحلیل یافته‌ها ۱۱۰
پیشنهادات ۱۱۳
پیشنهادهای اجرایی ۱۱۳
پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی ۱۱۵
منابع و ماخذ ۱۱۷
فهرست جداول
جدول ۱٫ فهرست وب‌سایت‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های تحت وزارت علوم در شهر تهران ۷۳
جدول ۲ .توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به زبان فارسی ۷۸
جدول ۳٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به زبان انگلیسی ۷۹
جدول ۴٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به زبان فارسی ۸۱
جدول ۵٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به زبان انگلیسی ۸۱
جدول ۶٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی به زبان فارسی ۸۳
جدول ۷٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی به زبان انگلیسی ۸۴
جدول ۸٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم اقتصاد به زبان فارسی ۸۵
عکس مرتبط با اقتصاد
جدول ۹٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم اقتصاد به زبان انگلیسی ۸۶
جدول ۱۰٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر به زبان فارسی ۸۷
جدول ۱۱٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر به زبان انگلیسی ۸۸
جدول ۱۲٫توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس به زبان فارسی ۸۹
جدول ۱۳٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس به زبان انگلیسی ۹۰
جدول ۱۴٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران به زبان فارسی ۹۱
جدول ۱۵٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران به زبان انگلیسی ۹۲
جدول ۱۶٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه آب و برق شهید عباسپور به زبان فارسی ۹۳
جدول ۱۷٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی ۹۵
جدول ۱۸٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا ۹۷
جدول ۱۹٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی ۹۸
جدول ۲۰٫توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۹۹
جدول ۲۱٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف به زبان انگلیسی ۱۰۰
جدول ۲۲٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه امیرکبیر به زبان انگلیسی ۱۰۱
جدول ۲۳٫ توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد ۱۰۲
جدول ۲۴٫ پربسامدترین کلمات کلیدی در وب‌سایت‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران ۱۰۳
جدول ۲۵٫ رتبه‌بندی وب‌سایت‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران در موتور جستجو گوگل ( در ۱۰۰ رکورد اولیه بازیابی شده) ۱۰۵
جدول ۲۶٫ استفاده از کلمات کلیدی در برچسب‌ها و ابر برچسب‌های وب‌سایت‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران ۱۰۷

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

چکیده

 

امروزه وب، اصلی‌ترین ابزار دسترسی و اشاعه اطلاعات به شمار می‌رود، به گونه‌ای که کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان قطب آموزشی دانشگاه‌ها با عرضه خدمات خود از طریق اینترنت و وب موجبات رشد هر چه بیشتر خود و کاربران را فراهم می‌سازند. زیرا امروزه دانشجویان برای بهره‌گیری از منابع و اطلاعات به اینترنت روی می‌آورند. از سوی دیگر، یکی از اولین دغدغه‌های ناشران وب‌سایت‌ها دست‌یابی به رتبه‌های برتر در میان وب‌سایت‌های مشابه و هم‌موضوع است. بدین منظور همواره سیاهه‌ای از عناوین، کلیدواژه‌ها و توصیف‌هایی که احتمال کسب رتبه‌های برتر را دارند، تهیه و در طراحی صفحات لحاظ می‌شود. بنابراین مدیران سایت‌ها و وبلاگ‌ها نه تنها باید صفحات خود را حاوی مطالب مفید و جذاب برای مخاطبان کنند، بلکه باید این صفحات را به گونه‌ای طراحی کنند که رتبه آن‌ ها در موتورهای جستجو قابل توجه باشد. بررسی‌ها حاکی از آن است که به منظور بازیابی موفق اطلاعات در وب‌سایت‌ها بررسی میزان تراکم کلمات کلیدی یکی از عوامل اصلی به شمار می‌آید. تراکم کلمات کلیدی، مقیاسی از میزان کلمات کلیدی موجود در محتوای صفحه به نسبت کل کلمات موجود در همان صفحه است. پژوهش حاضر سعی بر این دارد تا با بهره گرفتن از تحلیل محتوا به ارزیابی تراکم کلمات کلیدی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم شهر تهران بپردازد. جامعه پژوهش ۱۵ وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم شهر تهران را شامل می‌شود. گردآوری داده‌ها توسط نرم‌افزار تحلیلگر تراکم کلمات کلیدی، انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هیچ کدام از دانشگاه‌ها در وب‌سایت خود از کلمات کلیدی مناسب استفاده نکرده‌اند. در این میان، وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به دلیل استفاده از کلمات کلیدی پربسامد و مرتبط در ابر برچسب‌های اصلی، توانسته است میزان رویت‌پذیری بالایی را کسب نماید. همچنین، در رتبه‌بندی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی، دانشگاه تهران در موتور جستجوی گوگل رتبه بالایی را به خود اختصاص داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از تراکم کلمات کلیدی و همچنین توجه به اهمیت برچسب‌ها در وب‌سایت‌ها، می‌تواند نقش مهمی را در بالا بردن رتبه سایت و افزایش رویت سایت ایفا نماید که باعث تحقق بازیابی موفق کتابخانه‌های دانشگاهی می‌شود.
کلیدواژه‌ها: تراکم کلمات کلیدی، طراحی وب‌سایت، کتابخانه مرکزی دانشگاهی، ابربرچسب.
طرح پژوهش
فصل اول

 

مقدمه

 

امروزه اینترنت به وسیله‌ای در دسترس برای اکثر مردم جهت تبادل و اشاعه اطلاعات بدل شده است، به طوری که میزان استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است. در ایران نیز با فراهم شدن زیرساخت‌های فناوری و مخابراتی روز به روز شمار استفاده‌ کنندگان از این شبکه فزونی می‌گیرد.
این پژوهش در نظر دارد به ارزیابی وب‌سایت کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های تابعه وزارت علوم شهر تهران بپردازد. در این فصل به معرفی پژوهش حاضر پرداخته شده است . عناوین فصل عبارتند از : بیان مسأله، اهداف پژوهش، سؤالات پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، تعاریف عملیاتی و محدودیت‌های پژوهش.

 

بیان مسأله

 

هم‌زمان با تولد وب، جهان شاهد تغییرات شگرفی در حوزه ذخیره و بازیابی اطلاعات بوده است. هر روز بر تعداد صفحات وب افزوده می‌گردد و حجم وسیعی از اطلاعات، در بستر آن، به صورت ساختار نیافته[۱](یالتاقیان، ۲۰۰۲) و فارغ از کنترل محتوایی و کتاب‌شناختی منتشر می‌شود (زانگ و جاستریم، ۲۰۰۵؛ گوتلیب و الیوپولوس، ۲۰۰۳). در چنین وضعیتی، مسئله اساسی، چگونگی کنترل و مدیریت بدنه ساختارنیافته و رشد سریع این بدنه است (اسدی و جمالی مهمویی، ۲۰۰۴).
تاکنون ابزارهای کاوش[۲] از قبیل «موتورهای کاوش»[۳]، «ابرموتورهای کاوش»[۴]، «راهنماهای موضوعی»[۵] و «نرم‌افزارهای کاوش»[۶] محیط مجازی وب را تا اندازه‌ای تحت کنترل و مدیریت خویش درآورده‌اند.
کاربران از میان ابزارهای رایج کاوش، موتورهای کاوش را به عنوان نقطه آغازین ورود به اینترنت تلقی می‌کنند (اسپینک و دیگران، ۲۰۰۱ نقل در دوال و واگان، ۲۰۰۴؛ بار- ایلان، ۲۰۰۵؛ زانگ و دیمیتروف، ۲۰۰۴)، بیش از ۹۵% ترافیک کاوش در اینترنت به موتورهای کاوش مربوط است و ۸۰% کاربران، اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق موتورهای کاوش به دست می‌آورند (هاتلی، ۲۰۰۲ نقل در زانگ و دیمیتروف، ۲۰۰۵). یافتن اطلاعات موضوعی ویژه در وب دشواری‌هایی دارد و هر روز بر حجم این دشواری‌ها افزوده می‌گردد (دروت، ۲۰۰۰). تعداد نتایج بازیابی شده موتورهای کاوش، اغلب چنان فراوان است که کاربر عملاً جز مرور چند صفحه نخست نتایج، از سایر صفحات منصرف می‌شود (جانسن، اسپینک، و ساراسویک، ۲۰۰۰؛ فدایی عراقی۲۰۰۵ ؛ یالتاقیان، ۲۰۰۲) و به ناچار به رتبه‌بندی[۷] ارائه شده موتورهای کاوش اعتماد می‌کند (بارـ ایلان، ۲۰۰۵).در این وضعیت، چنانچه صفحه‌ای مرتبط، در رتبه‌های اول جای نگیرد، ممکن است از دید کاوشگر پنهان بماند (زانگ و جاستریم ، ۲۰۰۵، ص۹۲؛ گوتلیب و الیوپولوس، ۲۰۰۳).
از سویی، یکی از اولین دغدغه‌های ناشران وب‌سایت‌ها دستیابی به رتبه‌های برتر در میان وب‌سایت‌های مشابه و هم موضوع است. بدین منظور همواره سیاهه‌ای از عناوین[۸]، کلیدواژه‌ها[۹] و توصیف‌هایی[۱۰] که احتمال کسب رتبه‌های برتر را دارند، تهیه و در طراحی صفحات لحاظ می‌شود (ریچاردسون، ۲۰۰۳ نقل در زانگ و دیمیتروف،۲۰۰۵). طراحی نرم‌افزارهایی چون «تحلیلگر چگالی کلیدواژه»[۱۱] ،«ورد ترکر»[۱۲]،«وب پزیشن گولد»[۱۳]، و شکل‌گیری و گسترش وب‌سایت‌هایی که خدمات توصیه‌ای و مشاوره‌ای بهینه‌سازی صفحات[۱۴] را به منظور کسب رتبه‌های برتر در موتورهای کاوش ارائه می‌دهند، تأییدی بر حساسیت و توجه به این مسئله است.
با وجود ابهام‌های موجود در زمینه الگوریتم، رتبه‌بندی موتورهای کاوش، پژوهش پیرامون چگونگی رتبه‌بندی نتایج متوقف نشده است و تلاش‌هایی در زمینه کشف عوامل اثرگذار و تعیین میزان اثرگذاری آن عوامل، انجام پذیرفته است (زانگ و دیمیتروف، ۲۰۰۴؛ ۲۰۰۵ ).
از دهه ۱۹۹۰ میلادی که اینترنت و وب جهان‌گستر سرعت بیشتری پیدا کرد، نتایج بسیاری از فرایندها و برون‌دادهای علمی_ پژوهشی و فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در وب‌سایتشان منتشر شده و فرصتی برای تبادل اطلاعات فراهم آورده است. تعداد زیاد کاربران، محیط کاربری، محتوای وب و روند روزافزون موارد مذکور، از جمله دلایل افزایش توجه علمی به اینترنت عنوان شده است. المایند[۱۵] و اینگورسن[۱۶] مطالعه وب را ” وب‌سنجی”[۱۷] نامیدند (مسگر پور، ۱۳۸۸). وب‌سنجی به تحلیل کمی پدیده وب با استفاد ه از روش‌های اطلاع سنجی [۱۸]می‌پردازد. وجود تعداد زیاد مواردی چون صفحات، عکس‌ها، پیوندها و … در وب، معیارهای متنوعی برای انجام تحلیل‌های کمی فراهم کرده که در حیطه مطالعات وب سنجی و سایبرمتریک[۱۹] قرار می‌گیرد (بجنوربن و اینگورسن، ۲۰۰۴). در حال حاضر، زمینه‌های تئوری و تجربی مهمی برای کاربرد روش‌های متریک در تحلیل فعالیت‌ها و انتشارات تحقیقاتی موجود است ( تلوان و واگان، ۲۰۰۴)؛ یکی از مهم‌ترین کاربردهای وب سنجی، رتبه بندی دانشگاه‌ها‌ی جهان بر اساس وب‌سایت‌می‌باشد (آگیلو،گرانادینو، اورتگا و دیگران، ۲۰۰۶) .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *