راز زندگی زن و شوهر خوشبخت چیست؟

بررسی اندازه رضایت زناشویی از این جهت مهمه که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سلامت روانی فردی حساب می شه.

به گزارش آلامتو و به نقل از سپیده دانایی؛ رابطه با همسر جنبه مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی آدم است و نارضایتی زناشویی ممکنه به توانایی زن و شوهر واسه ایجاد روابط مناسب با بچه ها و بقیه افراد خارج از خونواده آسیب برسونه.

funny-couple,راز زن و شوهر خوشبخت

روانشناس نامدار، آلبرت اِلیس، رضایت زناشویی رو این جوری تعریف میکنه: احساس عینی خوشحالی، خوشحالی و راضی بودن و لذتی که زن یا شوهر وقتیکه همه ی جنبه های ازدواجشون رو در نظر می گیرن به دست میاد.

در تعاریف دیگه، رضایت زناشویی رو حالتی میدونن که طی اون زن وشوهر از ازدواج با همدیگه و با هم بودن احساس شادمانی و خوشحالی و راضی بودن میکنن. وینچ و همکارانش فکر می کنند رضایت زناشویی برابری میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظاره.

طبق این تعریف رضایت زناشویی وقتی محقق میشه که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشه. برابر با نظر هادسِن، درک زنوشوهر از اندازه، شدت و دامنهی مشکلات موجود در رابطه نشاندهندهی سطح رضایت زناشویی اوناس.

رضایتبخش بودن روابط میان همسران از راه علاقهی دوطرفه، اندازه مراقبت از همدیگه و پذیرش و تفاهم با همدیگه سنجیده میشه.

رضایتمندی زناشویی رو نتیجه توافق زناشویی که به صورت داخلی احساس میشه هم میدونن. اصطلاح توافق زناشویی بر رابطه مناسب زنوشوهر ناظره. در مورد توافق بالا هم زن و هم شوهر بهگونهای رفتار، تصور و ادارک میکنن که انگار نیازها و انتظارهایشان برآورده شده و چیزی وجود نداره که در روابطه شون خلل بسازه.

در ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکلات موجود میان همسران به حدی زیاده که اونا احساس میکنن نیازها و انتظاراتشان برآورده نمیشه. بیشتر زوجها در جایی میون این دو قطب قرار دارن و در مواردی بین اونا توافق برقراره و در مواردی نه.

رضایتمندی زناشویی مفهومی کلیه که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس میشه. از طرفی، رضایتمندی وقتی اتفاق میفته که روابط زن و شوهر در همه بخش ها بهنجار باشه.

پس، محققان واسه آسونی در امتحان و هم اینکه عملیاتی کردن این معنی، رضایتمندی زناشویی رو به ابعاد و معیارهای مختلفی تقسیمبندی کردهاند که به مهمترین اونا اشاره میکنیم.

وینچ هشت ملاک رو واسه رضایت زناشویی مشخص کرده:

۱. ثبات، ۲. انتظارات اجتماعی، ۳. رشد شخصیت، ۴. مصاحبت، ۵. شادی، ۶. رضایت، ۷. سازگاری،و ۸. اتحاد.

روف(Rofe) واسه رضایت زناشویی چند جنبه رو در نظر میگیره، اما رضایت زناشویی رو بهطور کلی در احساسات مثبت، دوست داشتن، رضایت جنسی، توافق در امور اقتصادی، خانهداری ، و تربیت فرزندان میدونه.

اما از نگاه بِرای(Bray) رضایتمندی زناشویی به هفت مورد تقسیم میشه:

  1. رابطه جنسی:

رضایت همسران از کیفیت و کمیت رابطه جنسی.

  1. حل اختلافات:

کمک زوجی به زوج دیگه که با اون نظرات و اهداف و رفتار مخالف داره، و حل اختلاف و جنگ به وجود اومده بوسیله منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراکات جور واجور.

  1. رضایت از رابطه با خانوادهی اصلی:

رضایت از کیفیت و نوع رابطه با خونواده ی خود و خونواده ی همسر.

  1. ارزشهـای مذهبی:

اندازه همخوانی همسران در اعتقادشون به ارزشهای مذهبی.

  1. فعالیتهای تفریحی (اوقات فراغت):

رضایت از نوع، کیفیت و زیادی شرکت در فعالیتهای اجتماعی و تفریحی مورد علاقهی هر زوج.

  1. مدیریت منزل:

رضایت از برخورد با خانوادهی اصلی، شیوهی برخورد با فرزندان، نقشه های مساوات طلبانه ی زن و مرد و ادارهی امور مالی منزل.

  1. رابطه همسران:

توانایی همسران در توضیح و تشریح نیازها، خواسته ها و تمایلاتشان و هم توانایی توجه کردن به بقیه به خاطر ارائه ی پاسخهای مناسب و دعوت از بقیه واسه روشنسازی دیدگاه اونا.

مهارتای ازدواج موفق چیه؟

چیزایی که نباید به همسر گفت

زناشویی سپیده دانایی چیه

فاضلی

Next Post

راز ممنوعیت آدامس در سنگاپور!

لی کوان یو روز دوشنبه در سن ۹۱ سالگی واسه همیشه با مردم سنگاپور خداحافظی کرد. دلیل معروفیت اون تبدیل سنگاپور از یه بندرگاه کوچیک به قطب تجارت جهانیه. لی کوان یو خواسته دیگری هم داشت. حفظ پاکیزگی و رفتار خوب سنگاپوری ها واسه اون در ممنوع بودن آدامس خلاصه […]