تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 102

گفتمان تحریم

1392

4-6 تحلیل گفتمان پیام های تبریک و تسلیت رهبران دو کشور
یکی از شاخصهای دیپلماسی عمومی بین کشورها ارسال پیامهای تبریک و شرکت در مراسم های ملی می باشد[103]. در خصوص دو کشور ایران و آمریکا که مدتی طولانی هیچ گونه رابطه سیاسی و فرهنگی وجود نداشته است ، استفاده از این نوع دیپلماسی می تواند بیان کننده نوعی از گرایش به برقراری ارتباط سیاسی ، اقناع افکار عمومی جهت کسب وجه بین المللی ، شروعی برای اعتمادسازی و انگیزه های دیگر می باشد. تحلیل گفتمان این پیام ها راهی است برای پی بردن به مفهوم و گرایش نهفته در لابلای پیامها و تبریکاتی که دو کشور علی رغم داشتن زمستانهای بسیار سرد[104] با یکدیگر، رد و بدل کرده اند. استفاده از این مولفه دیپلماسی عمومی از سوی آمریکا یکی از موثرترین روشهای ممکن جهت صحبت با مردم ایران بوده است . نوروز در نزد مردم ایران و فارسی زبانان جایگاه ویژ ه ای را دارد و دولت آمریکا طی 6 سال متوالی اهداف مد نظر خود را در لابلای این پیام های نوروزی به دقت و ظرافت هرچه تمامتر نزد افکار عمومی مردم ایران بیان می کند.در واقع انتخاب این رویداد فرهنگی و ملی مذهبی از سوی متولیان دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای دولت آمریکا موفق ترین نوع ارتباطات رسانه ای را در عرصه رسانه ها بین دو کشوری که بمدت 35 سال هیچ گونه پیامی بین رهبران و مردم آن تبادل نشده است را نشان می دهد.نشانه های استخراج شده از روابط بین دال های اصلی و شناور بیانگر اقناع افکار عمومی مردم ایران در راستای ملحق شدن به جامعه بین الملل و تقابل با آرمانگرائی رهبران کشورشان می باشد. اگرچه برای نخستین بار در دو پیام نوروزی آقای اوباما قصد گفتگوی مستقیم با رهبران و ملت ایران را بیان کرد و همچنین از عبارت جمهوری اسلامی ایران را در متن پیام خود بکار برد اما گفتمان حاکم بر این پیام ها القاء برتری هژمونی آمریکا و تعامل با آن از سوی ردم و رهبران ایران می باشد.
در تحلیل این پیامها به 4 نوع گفتمان ایران هراسی،گفتمان رابطه ،گفتمان اعتماد سازی و گفتمان تشویق و تهدید که در طول چهار دوره روابط ایران و آمریکا به آنها اشاره شد می پردازیم .

پیام نوروزی اوباماسال 93 گفتمان
ارتباط مستقیم با مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران گفتمان رابطه
فرصتی را به ایران ارائه داده ام گفتمان تهدید
بازگشتن به جایگاه راستینش در میان جامعه ملل را گفتمان تشویق
دکتر حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور جدیدتان برگزیدید، گفتمان رابطه
تعامل سازنده با جامعه جهانی تعهد داد – و او با حمایت قوی شما انتخاب شد گفتمان رابطه
اولین گفتگوی یک رئیس جمهور آمریکا و یک رهبر ایرانی از سال ۱۹۷۹ بود. گفتمان رابطه
من احترام عمیقم را برای مردم ایران به رئیس جمهور روحانی منتقل کردم گفتمان اعتماد سازی