تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه- قسمت ۲۰

 • معروف الحسنی، هاشم، نظریه العقد فی فقه الجعفری، ( بیروت : دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۶ ه ق )

 

 • معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج ۱، ( تهران : انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم ۱۳۶۳)

 

 • مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج ۳، ( قم : مؤسسه انصاریان، چاپ دوم ‏۱۴۲۱ ه ق )

 

 • مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعه، ( قم : کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمه الله علیه، چاپ اول ‏۱۴۱۳ ه ق‏ )

 

 • مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان ، ج ۹، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول ۱۴۰۳ ه ق )

 

 • میرزای نائینی، محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،‏ ج ‏۱، ( تهران : المکتبه المحمدیه، چاپ اول ۱۳۷۳ ه ق )

 

 • ‏نائینى ، میرزا محمد حسین بن عبد الرحیم غروى ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج۱‏، ( تهران : المکتبه المحمدیه، چاپ اول ۱۳۷۳ ه ق‏ )

 

 • نجفى ، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۲۶، ( بیروت : دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی تا )

 

 • نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، رسائل و مسائل، ج ۱، ( بی جا، بی تا )

 

 • نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام ‏، ( مرکز نشر تابع مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۱۷ ه ق )

 

 • نراقی، مولی محمد بن احمد، مشارق الأحکام‏، ( قم : کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد،‏چاپ دوم ۱۴۲۲ ه ق )

 

 • نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ‏ج‏۱۳، ( بیروت : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول ۱۴۰۸ ه ق )، ص ۳۹۳

 

 • وحدتی شبیری، حسن، مجهول بودن مورد معامله، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۹ ش )،

 

 • وحید بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل ، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ( قم : مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی‏، چاپ اول ۱۴۱۷ ه ق )

 

 • یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی ، سؤال و جواب، ( تهران : مرکز نشر العلوم الإسلامی، چاپ‏اول ۱۴۱۵ ه ق )

 

 • یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبایی ، ‏العروه الوثقی، ج ۲ ( بیروت : مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم ‏۱۴۰۹ ه ق )

 

 • یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبایی ، حاشیه المکاسب، ج ‏۲، ( قم : ‏مؤسسه اسماعیلیان، ‏۱۴۱۰ ق‏ )

 

ب) مقالات

 

 

  1. آصفی، محمد مهدی، « بررسی سه فرع فقهی در بانکداری اسلامی »، فقه اهل بیت( ع)، شماره ۲۷، ( سال هفتم، پاییز ۱۳۸۰ ش )

 

  1. آل شیخ، محمد، « ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۶۶، سال هفدهم

 

  1. امامی، اسد الله، « نقش اراده در قراردادها »، فصلنامه حق، دفتر چهارم، (زمستان ۱۳۶۴ش)

 

  1. امامی، مسعود، « جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت »، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۴،‏ ( سال چهاردهم تابستان ۱۳۸۷ش )

 

  1. امامی، مسعود، « صلح ابتدایی »، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۳۴، (سال نهم تابستان ۱۳۸۲ش)

 

  1. خرازی، محسن، « مضاربه »، مجله فقه اهل بیت، شماره ۴۵، ( سال دوازدهم )

 

  1. خمینی، روح الله موسوی ، « بیمه »،مجله فقه اهل بیت، شمار ۱، ( سال اول، بهار ۱۳۷۴ش)

 

  1. رشنوادی، یعقوب و دهنوی، مجید، « نقش بیمه عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی»، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره ۱۲۱ – ۱۲۲

 

  1. زنگنه، مسعود، « ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۵۸، سال پانزدهم

 

  1. شریعتی، سعید، « بیع زمانی »، فقه اهل بیت( ع)، شماره ۲۶، (سال هفتم تابستان ۱۳۸۰ش)

 

  1. شیدایی راد، علی اصغر، « موانع ساختاری توسعه بیمه های عمر در کشور »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۵۶

 

  1. صباغیان، علی و فیروزی، فاطمه، « بررسی ابعاد حقوقی بیمه های زندگی »، نشریه بصیرت، شماره ۳۵، سال دوازدهم

 

  1. صحت، سعید و نصرالله زاده، دیاکو، « بررسی تطبیقی بیمه های عمر در کشورهای منتخب »، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره ۱۱۷ و ۱۱۸

 

  1. عزیزی، فیروزه و پاسبان، فاطمه، « رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۴۷

عکس مرتبط با اقتصاد

 

  1. عسگری، محمد مهدی و اسماعیلی گیوی، حمید رضا، « تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف » ، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره ۳۲، سال هشتم، (زمستان ۱۳۸۷)

 

  1. محمد بیگی، علی اعظم، « سرمایه گذاری در بیمه عمر : سرمایه گذاری مناسب برای تشکیل و حفظ دارایی های منقول »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۴۶
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 1. یقینی، محمد رضا، « بررسی مبانی فقهی بیمه »، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، ۱۳۷۹ ش

 

العنوان: دراسه فقهیه للتأمین علی الحیاه من وجهه نظر الفقه الإمامی
الباحث: رضا میرزاخانی
الاستاذ المشرف: الدکتور حسینعلی سعدی
الاستاذ المساعد: الدکتور علیرضا دقیقی اصلی
الفرع الدراسی: الفقه و مبادئ الشریعه الإسلامیه
یعتبر التأمین علی الحیاه کأحد من العقود الحدیثه المحفوفه بالمخاطر و یواجه قبولا متزایدا فی العالم الیوم و هو ذو قیمه مضافه مادیه و معنویه فی المستویین الجزئی والکلی للمجتمع. إن ما هو جدیر بالإهتمام فی قیمه التأمین على الحیاه و ما یقع قبالته من الأقساط المدفوعه للمؤمَّن علیه هو الأمن و الاستقرار فی مواجهه خطر الموت الذی یقدمه المؤمِّن للمؤمَّن علیه. الحل الصحیح لعقد التأمین علی الحیاه بناء علی نظریه توقیفیه العقود ،‌هو تنفیذه مع أحد العقود الفقهیه المعهوده. فی هذا الصدد ، یُعتبر أسلوب تنفیذ التأمین علی الحیاه مع عقد الضمان وعقد الصلح أسهل حل بالنسبه للعقود الأخری.
بناء علی نظریه عدم توقیفیه‌العقود ، یعرض التأمین علی الحیاه کعقد مستقل علی العمومات والإطلاقات من أدله صحه العقود و فی حاله عدم وجود موانع صحه‌العقود ،‌نستطیع أن نحکم بصحته. للوصول إلی هذه المهمه لابد من دفع بعض الشبهات المتعلقه بالتأمین علی الحیاه مثل شبهه الغرر وشبهه التعلیق وشبهه الربا و یجب اقتراح حلول واستراتیجیات لتوافقِ التأمین علی الحیاه مع المبادئ الفقهیه الإمامیه.
الکلمات الرئیسیه: التأمین ،‌التأمین علی الحیاه ، ‌الفقه ،‌الضمان ، ‌الغرر.
Abstract
Life insurance is a new form of contractincreasingly welcomed in the modern risky world. It involves an additional physical and spiritual value in every level of the society. What is worthy in life insurance is that thanks to the premium paid bythe policyholder,he is guaranteed against the dangers of death , a guarantee offered by the insurer to the policyholder. The solution to authenticating the contract of life insurance based on the contracts being divinely prescribed is adapting it to one of the conventional jurisprudential contracts. In this process adapting life insurance to surety contract and reconciliation contract is more proper than other contracts.
Based on the idea of contract not being divinely prescribed, life insurance as an independent contract is presented to the general proofs of validity of contracts. Thus in case of being free from obstacles of validity of contracts, it is also considered a valid one. To reach this objective, we should remove such spurious arguments as fraud,suspension and usury in life insurance and present mechanisms toward reconciling life insurance with the shiite jurisprudential foundations.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *