تحقیق از شهود و مطلعان- قسمت 4

ماده 296- دادگاه كیفری یک برای رسیدگی به جرایم موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (302) این قانون با حضور رییس یا داردس علی­البدل و عضویت چهار مستشار تشکیل می­ شود و جلسه آن با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار نیز رسمیت دارد. جلسه دادگاه برای رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی البدل و  عضویت دو مستشار تشکیل می­ شود که با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و عضویت یک مستشار رسمیت می­یابد.
تبصره- دادگاه كیفری یک در تمام حوزه‏های قضایی شهرستان تشكیل می‌شود و در صورت عدم امكان تشكیل، در حوزه‌هایی كه این دادگاه تشكیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیكترین دادگاه كیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.
ماده 297- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده (302) این قانون با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و عضویت چهار مستشار تشکیل می­ شود و جلسه آن با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و  عضویت دو مستشار نیز رسمیت دارد. جلسه این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات­های مندرج در بندهای «پ» و «ت» ماده (302) این قانون با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می­ شود که با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و عضویت یک مستشار رسمیت می­یابد. رسیدگی این دادگاه در سایر موارد دارای صلاحیت با حضور رییس یا دادرس علی­البدل می­باشد. این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می­ شود و تشکیل آن در سایر حوزه های قضایی به تشخیص رییس قوه قضاییه است.
تبصره- مقررات دادرسی دادگاه كیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می كند جاری است.
ماده 298- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشكیل می‌شود. نظر مشاوران، مشورتی است.
تبصره- در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشكیل می‌شود. تا زمانی كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشكیل نشده است، به كلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (315) این قانون، در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی كه وظایف آن را انجام می­دهد، رسیدگی می‌شود.

پایان نامه

ماده 299- در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشكیل می­شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می­كند.
تبصره 1- به تشخیص رییس قوه قضاییه، تشكیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهای جدید كه به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و كیفری، ضرورتی به تشكیل دادگستری نباشد بلامانع است.
تبصره 2- به تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخش­هایی كه به لحاظ كثرت میزان دعاوی حقوقی و كیفری، ضرورت ایجاب می­كند، تشكیل دادگستری با همان صلاحیت و تشكیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.
ماده 300- در تمامی جلسات دادگاه­های كیفری دو، دادستان یا معاون او یا یكی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از كیفرخواست حضور یابند، مگر این‌كه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد كه در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه كیفری یك، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لكن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن‌كه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.
ماده 301- دادگاه كیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
ماده 302- به جرایم زیر در دادگاه كیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات؛
ب- جرایم موجب حبس ابد؛
پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه كامل یا بیش از آن؛
ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر؛
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
ماده 303- به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛
ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛
پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
ماده 304- به كلیه جرایم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می­شود.
تبصره 1- طفل، كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره 2- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه‌ كیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­شود، بهره‌مند می­گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می­ شود، نگهداری می­شوند.
ماده 305- به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (352) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مركز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود.
تبصره- احكام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است.
ماده 306- به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
ماده 307- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل­های سرلشكری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه­های كیفری تهران است، مگر آن كه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره 1- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است كه حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه كنند.
تبصره 2- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده كه در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می­باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
ماده 308- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شركتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی، مدیران كل، فرمانداران، مدیران مؤسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی، شهرداران مراكز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه­های كیفری مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آن كه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
ماده 309- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدی سمتهای مذكور یا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.
ماده 310- متهم در دادگاهی محاكمه می‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتكب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتكابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی كه مرتكب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌كند. در صورتی كه متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی كه ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.
ماده 311- شركاء و معاونان جرم در دادگاهی محاكمه می‏شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر این كه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشاركت یا معاونت در ارتكاب جرم باشند و یكی از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (307) و (308) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه­های كیفری تهران و یا مراكز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه­های کیفری تهران رسیدگی می شود.
ماده 312- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشاركت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و یا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
تبصره- در جرایمی ‌كه تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی كه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام كلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل می‌آید. در این صورت اصول حاكم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.
ماده 313- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یكجا در دادگاهی رسیدگی شود كه صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
ماده314ـ هر كس متهم به ارتكاب جرایم متعدد باشد كه رسیدگی به بعضی از آن­ها در صلاحیت دادگاه كیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهم‏ترین اتهام را دارد، محاكمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتی كه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه نظامی، انقلاب ، كیفری یک یا كیفری دو محاكمه می­شود.
تبصره 1- هرگاه شخصی متهم به ارتكاب جرایم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه كیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه كیفری یک رسیدگی می­شود.
تبصره 2- چنانچه جرمی به اعتبار یكی از بندهای ماده (302) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات كافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حكم مقتضی صادر می­نماید.
ماده 315- در صورتی‌که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می­شود و متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­شود، بهره­مند می­گردد.
تبصره 1- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه كیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جر
ایم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.
تبصره 2- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.
ماده 316- به اتهامات اشخاصی كه در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه­های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه­ تهران رسیدگی می‌شود.
ماده 317- حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی است و حل‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.
2-2 رسیدگی به ادله اثبات
ماده 318- ادله اثبات در امور كیفری شامل مواردی می­شود كه در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.
ماده 319- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثر انگشت اقراركننده می‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.
ماده 320- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می­شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا كسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب می شود.
تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا كسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذكر شود.
ماده 321- هرگاه به علت بیماری كه برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یكی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌كند.
ماده 322- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می کند و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌كند.
تبصره- رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.
ماده 323- شاهد پیش از اداء شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد كند:
«به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان كنم».
تبصره- در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری كند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.
ماده 324- دادگاه آن دسته از ویژگی­های ظاهری جسمی و روانی شاهد را كه ممكن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید می‌كند.
ماده 325- دادگاه پرسش­هایی را كه برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌كند.
ماده 326- هنگامی كه دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌كند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح كند.
ماده 327- دادگاه می‌تواند از شهود به­ طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
ماده 328- قطع كلام شهود در هنگام اداء شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.
ماده 329- شهود نباید پس از اداء شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.
ماده 330- وقت جلسه‏ای كه برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وكلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس اداء شهادت را ملاحظه كنند.
ماده 331- تقاضای سوگند قابل توكیل است و وكیل در دعوی می‌تواند در صورتی كه در وكالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادكردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی‌تواند به جای موكل سوگند یاد كند.
ماده 332- در مواردی كه مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی ­تواند متهم را سوگند دهد.
ماده 333- سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به‌عمل می‌آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كند، تعیین می‌شود. صورتمجلس اداء سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می­رسد.
ماده 334- هرگاه شخصی كه باید سوگند یاد كند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می‌تواند وقت دیگری برای سوگند معین كند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و یا استماع آن را به قاضی دیگری
نیابت دهد.
2-3- رسیدگی در دادگاه­های كیفری
مبحث اول- كیفیت شروع به رسیدگی
ماده 335- دادگاه­های كیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌كنند:

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *