تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۲۷

: فی فضل الدعوات و الحث علیها و اسباب الاجابه و ما یتبع ذلک الباب الاول: فیما یتکرر فی کل یوم و لیله الباب الثانی: فیما یتکرر فی الاسبوع الباب الثالث: فیما یتکرر فی کل شهر الباب الرابع: فی ما یتکرر فی کل سنه الباب الخامس: فی مناسک الحاج و المعتمر الباب السادس: فی مناسک الزیارات الباب السابع: فیما لا وقت مخصوص له من العبادات الباب الثامن: فیما یتعلق بالشکوی الی الله تعالی و الاستغاثات الباب التاسع: فی الدعاء علی الظلمه و الاستکفاء منهم فی القنوتات و فی جمیع الحالات الباب العاشر: فی ذکر الدعوات الذی دعوا بها الانبیاء السالفین و الائمه المعصومین‰ الباب الحادی عشر: فی ذکر الاحراز و الحجب و الضرعات الذین احتجبوا بها عمن ناواهم من اهل الشقاوات الباب الثانی عشر: فی النوادر و الدعوات الباب الثالث عشر: فی فضل الذکر و التحمید و التمجید و التحیات الباب الرابع عشر: فی قرائه القرآن و ما یتعلق به من الدعوات الخاتمه: فی ذکر التقوی و فضل العلماء والمتعلمین و شیء من طلب الائمه و منافع الاطعمه. با توجه به توضیحات شیخ آقا بزرگ در الذریعه و طبقات اعلام الشیعه ظاهرا مؤلف متعلق به قرن ۱۰ق است.[۸۰۸]
آغاز: الحمدلله رافع السماء و داحی البطحا و مرشد الدهما و معلم الاسماء.
نسخه:
مشهد، آستان قدس رضوی: ۳۱۳۷، تا اواسط باب چهارم، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن ۱۰ق، با حواشی بهاء الدین محمد فاضل هندی، وقف در ۱۱۱۶ق، ۱۴۵ برگ.[۸۰۹]
ج. کتابت و استنساخ آثار حدیثی
باید در زمرۀ کسانی که فعالیت حدیثی داشتهاند، کاتبان و ناسخان کتابهای حدیث و علوم وابستۀ به حدیث را اضافه کرد. در طول تاریخ کسانی با دقت و همراه با مشقت و سختی قلم و بنان خود را وقت و عمر خود را صرف استنساخ، رونویسی و نشر حدیث آل محمد‰ قرار کرده‌اند.
به نظر میرسد نام آنها در ضمن خادمان علوم اسلامی باید ذکر گردد. در این مختصر کتابهای حدیثی که به دست و قلم مردم بحرین تا پایان قرن دهم هجری کتابت شده و گزارش آن به ما رسیده، مورد شمارش قرار گرفته است.

 

 

  1. الاحتجاج علی اهل اللجاج

 

از: احمد بن علی بن أبی طالب طبرسی، ابو منصور (قرن ۶ ق)
نسخه: قم، آستان معصومیه (س): ۵۹۱۴، نسخ، عبدالحق بن محمد بن عیسی حسینی مکی مدنی بحرانی بلدی حلی، ۳ ذی حجه ۹۸۰ ق.[۸۱۰]

 

 

  1. الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد

 

از: محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (شیخ مفید) (م ۴۱۳ ق)
نسخه: قم مرکز احیاء میراث اسلامی: ۵۳۶، نسخ معرب، محی الدین بن احمد بن محی الدین علی بصری بحرانی، یکشنبه ۱۹ رجب ۹۷۴ ق.[۸۱۱]

 

 

  1. الثاقب فی المناقب فی فضائل علی بن ابی طالب†

 

از: مؤلف ناشناخته
نسخه: قم، مرعشی: ۲۴۵، نسخ، حسن بن علی حسینی بحرانی، ۸ ذی قعده ۹۷۱ ق.[۸۱۲]

 

 

  1. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال

 

از: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق) (م ۳۸۱ ق)
نسخه: مشهد، آستان قدس رضوی: ۶۷۵۵، نسخ، علی بن حرز بن احمد یحیی بن کمال ماحوزی بحرانی امامی، ۹۸۳ق.[۸۱۳]

 

 

  1. خطبه البیان (خطبه الافتخار)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *