بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی مدل (C4) و تمایل به خرید بیمه …

 • پایین آوردن هزینه کل مشتری به رغم بالاتر بودن قیمت نسبت به رقبا از طریق ارائه خدمات اضافی، سریع و ویژه .
 • ارائه کمک و مشاوره به مشتریان در جهت کاهش هزینه ها نظیر استفاده صحیح از کالا یا خدمت، نقطه بهینه سفارش و ….
 • ۲-۲-۳۲-۳- راحتی مشتری در خرید
  ارائه خدمات یا محصولات همسان با رقبا کافی نیست. بلکه باید به راحتی مشتری در دسترسی به کالا یا خدمات نیز اندیشید. راحتی در خرید شامل ویژگی های یکسان فیزیکی یا مجازی، سهولت دسترسی، زمان صرف شده برای خرید، ساعات دسترسی جستجوی اطلاعات مربوط به کالا یا خدمات، سرعت در تحویل کالا یا خدمت و امکان سفارش دهی کالا یاخدمت با روش های مختلف می شود.
  چنانچه دسترسی به فروشنده ،دیدن محصولات یا خدمت و انجام سفارش آسان تر باشد، مشتریان بیشتر و بهتر به خرید از چنان سازمانی رغبت می کنند. ازاین رو بسیاری از شرکتها به برپایی تالارهای بزرگ نمایش کالاهای گوناگون، و پخش کاتالوگ و بروشور، ایجاد سایت های رایانه ای در شبکه جهانی اینترنت و … اقدام می نمایند.
  ۲-۲-۳۲-۴- ارتباط با مشتری
  در مدل p4 فعالیتهای ترفیع فروش که مهم ترین جنبه آن تبلیغات است یک جریان یک سویه از شرکت به سمت مشتریان است، لکن در مدل c4 این جریان دوسویه بوده و مشتریان صرفاً دریافت کننده اطلاعات از سوی شرکت نیستند. طبق این دیدگاه به مشتریان فرصت گفت گوهای دوطرفه داده می شود تا نیازهای خود را بیان کنند و با شرکت یک رابطه بلند مدت برقرار نمایند. هم چنین شرکتها با برقراری رابطه صمیمانه و خصوصی با مشتریان و اخذ و با خور سعی در ایجاد پیوندهای اجتماعی با آنان دارند. ارتباط تنگاتنگ با مشتریان می تواند روی تصویر شرکت در ذهن مشتریان و وفاداری آنان تاثیر به سزایی داشته باشد.
  از این رو امروزه شرکتها با تشکیل پایگاه اطلاعات مشتریان، اسامی ، آدرس و سایر اطلاعات مناسب و سفید از مشتریان خود جمع آوری می کنند تا در مواقع ضروری با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند و نیازهای آنان را پاسخ دهند.
  ۲-۳- پیشینه پژوهش
  پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور در رابطه با آمیخته بازاریابی و بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان :
  در بررسی های به عمل آمده در مجلات و سایت های داخل و خارج از کشور، تحقیقاتی که به بررسی نقش آمیخته بازاریابی (c4) در خرید بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان بسیار اندک بود. اندک تحقیقاتی که به بررسی نقش آمیخته بازاریابی پرداخته باشد، یافت شد که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم.
  ۲-۳-۱- پژوهش های داخلی :
  بابا پور، اصغر (۱۳۷۷) در پژوهشی با عنوان «نقش آمیخته تبلیغات و بازاریابی در افزایش فروش بیمه اتومبیل در ایران» نشان داد که برنامه تبلیغاتی متناسب با نیازها و خواسته ها و گرایش های خریداران بالقوه بیمه اتومبیل و همچنین افزایش تعداد شعب نمایندگی ها بیمه در شهر و کاهش حق بیمه بدنه اتومبیل و افزایش کیفیت ارائه خدمات بیمه ای در مرحله صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت، تبلیغات و بازاریابی نقش موثری در افزایش فروش بیمه اتومبیل در ایران دارد.
  شباهنگ،علی رضا(۱۳۸۱) در پژوهش باعنوان « بررسی نارسایی های بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان در ایران »عوامل فرهنگی ،ضعف قوانین ومقررات ،کمبود امکانات وتجهیزات پزشکی ،بی توجهی به آموزش ،نحوه پرداخت خسارت وشرایط بیمه نامه وتبلیغات را بعنوان موانع رشد وگسترش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان در ایران اعلام نمود.
  عاملی ،علی (۱۳۸۲)در پژوهش با عنوان «نقش اطلاع رسانی وتبلیغات در شناسایی بیمه مسئولیت مدنی برای برای بیمه گذاران » پس از انجام کارمیدانی در سطح بیمه البرز وایران به این تنیجه رسید که با انجام تبلیغات منظم وبرنامه ریزی شده می توان انتظار داشت که تبلیغات برتقاضای موثر برای بیمه مسئولیت اثر مثبت داشته باشید .
  فیض، داوود (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان «طراحی و تبیین الگوی مفهومی بازاریابی بیمه های عمر با استفاده از مدل c4» نشان داد که فروش بیمه های عمر از اهمیت فراوانی برخوردار است و بازاریابی علمی بیمه های عمر یکی از راهکارهای اساسی جهت افزایش فروش این نوع بیمه ها در کشور به شمار می آید.
  رضا زاده برفویی، حجت اله (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان «ارائه الگوی بهینه آمیخته بازاریابی خدمات با هدف افزایش خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز» نشان داد که همه عناصر هشتگانه مدل آمیخته بازاریابی به غیر از شواهد فیزیکی بر خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز موثر هستند.
  خرمی، کاظم (۱۳۸۸) «پژوهشی با عنوان بررسی نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات غیر نفتی» نشان داد که رابطه معنی دار و مثبت بین عنصر آمیخته بازاریابی و توسعه صادرات غیر نفتی وجود دارد و در بین عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی محصول اولویت اول را دارد و عناصر توزیع، ترفیع و قیمت در رده های بعدی قرار دارند.
  قنبری علی (۱۳۸۸)در پژوهش باعنوان «تخمین تابع تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان در ایران » نرخ حق بیمه را بعنوان بالاترین اثر گذار بر تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان اعلام نمود وبعد از آن به ترتیب متغیرهای تعداد شعب ونمایندگی ها ،درآمد ملی ودر نهایت خسارت پرداختی بر تقاضای بیمه اثر می گذارند .
  ایمان مهر، مهدی(۱۳۸۸) در پژهشی با عنوان «بررسی تحلیل نقش آمیخته بازاریابی خدمات در گسترش اینترنت پرسرعت در شهر تهران» نشان داد که رابطه بین متغیرهای مستقل

  برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  با متغیر وابسته به تأیید رسیده و میان عوامل هشتگانه آمیخته بازاریابی قیمت مهمترین عامل از دیدگاه مشتریان قلمداد گردید.
  میرابی، وحیدرضا(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان «مطالعه و تعیین اثر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه» که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش است. با توجه به توان بالقوه صنعت بیمه کشور در بازارهای سرمایه می توان از تکنیک های بازاریابی برای بهبود وضعیت صنعت بیمه استفاده کرد.
  تقی زاده، محمدرضا (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان «ارائه الگوی بهینه مدیریت منسجم خدمات با هدف افزایش خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز» نشان داد که عناصر قیمت، محصول و ترغیب آموزش مشتری از بیشترین تاثیر در میان سایر عوامل آمیخته بازاریابی برخوردار بوده و عنصر شواهد فیزیکی نیز مورد تأیید قرار نگرفت.
  گراوند، ایوب(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان «تأثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان شرکت های تعاونی تولیدی شهرستان کوهدشت» نشان داد که رضایت مشتریان از خرید محصولات این شرکت ها معادل ۲/. و به مراتبب از میانگین مورد انتظار (۳) کمتر است که این سهم گویای رضایت کم متقاضیان از تعاونی هاست. بدین ترتیب این نتیجه حاصل می شود که راهبردهای بازاریابی شرکت های تعاونی شهرستان کوهدشت نتوانسته اند به نحو شایسته رضایت مشتریان خود را جلب کنند که در نتیجه آن مشتریان در انتخاب و خرید محصولات این شرکت ها تشویق و ترغیب نگردیده اند.
  سیدین، سید سلمان(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان «بررسی ارتباط میان استراتژی های بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه عمر و پس انداز» نشان دادکه بازاریابی در فروش بیمه های اشخاصی از اهمیت زیادی برای شرکت های بیمه برخوردار است.
  همتی، امین و مرادی ، هادی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان «شناسایی و رتبه بندی شاخص های آمیخته بازاریابی بیمه عمر با استفاده از مدل p4 و c4 » نشان داد که استفاده از مدل p4 و c4 می تواند باعث افزایش فروش بیمه عمر شود.
  مولی زاده، مانلی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای بازاریابی مدل p4 و c4 در تعیین الگوی مناسب بازاریابی بیمه های مسئولیت بدنی» نشان داد که شرکت های بیمه عمدتاً از مدل p4 بهره می گیرند و همچنین مدل c4 باعث افزایش فروش بیمه های مسئولیت رضایت مشتری و وفاداری مشتریان می شود.
  اکبری، سیروس (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان «ارتباط میان استراتژی آمیخته بازاریابی در توسعه خدمات بیمه عمر و پس انداز» نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی برمیزان توسعه بیمه نامه های عمر و پس انداز اثر مثبت و معنی دار دارد و در بین عناصر هشتگانه آمیخته بازاریابی عنصر بهره وری و کیفیت اولویت اول را دارد.
  یداله زاده طبری ،ناصر علی (۱۳۹۲).در تحقیقی با عنوان (( بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان فروش در شرکت لبنیات صباح )) نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان فروش شرکت لبنیات صباح مؤثر است.ودر بین این عوامل عامل ارتقا فروش بیشترین تاثیر را دارد .
  شرج شریفی ،آزیتا (۱۳۹۲).در تحقیقی با عنوان (ارتباط میان عوامل بازاریابی اینترنتی ومیزان گرایش به خرید بیمه نامه های پس انداز وسرمایه گذاری از دید مشتریان این صنعت ) نشان داد که بین عناصر آمیخته بازاریابی ۵p وگرایش به خرید بیمه نامه های پس انداز رابطه معنی دار وجود دارد ودر بین عوامل پنجگانه آمیخته بازریابی قیمت بیشترین تاثیر را دارد .
  زنگانه ،موسی الرضا (۱۳۹۳)در تحقیقی با عنوان (اولویت بندی عوامل آمیخته بازریابی خدمات در صنعت بیمه با استفاده از دیماتل فازی )نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان جلب مشتری وتمایل به خرید اثر مثبت ومعنی دار دارد ودر بین عوامل عامل ارتقا اولویت اول را دارد.
  سلطانی،حسین علی(۱۳۹۳)در تحقیقی با عنوان (مطالعه تجربی کارامد عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت بیمه ) نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی در ایجاد درآمد و حق بیمه در صنعت بیمه نقش موثر ومثبت دارندودر بین این عوامل،عامل تبلیغات تجاری بیشترین تاثیر را دارد .
  ۲-۳-۲- پژوهش های خارجی :
  بیک (۲۰۰۳)[۳۱] در تحقیقی با عنوان تأثیر عوامل نهادی، جمعیتی و اقتصادی در توسعه بیمه نشان داد که شاخص های اقتصادی مانند تورم، درآمد سرانه و توسعه بخش بانکی و شاخص های مذهبی بیشترین تأثیر را در توسعه بیمه عمر دارند (آموزش، امید به زندگی و امنیت اجتماعی هیچ گونه تأثیری ندارند).
  کیم و هون(۲۰۱۰)۲ در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی برتصویر شرکت (ارزش ، نام شرکت ونشان تجاری)پرداختند که نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد آمیخته بازاریابی رابطه مثبتی با ارزش ، نام شرکت ونشان تجاری دارد.
  می چن و پالونگ چان(۲۰۱۰)۳ تحقیقی با عنوان استراتژی کانال های توزیع صنعت بیمه عمر در کشور تایوان انجام دادند و به بررسی تحلیلی و تکاملی الگوهای تولید در ۲۴ شرکت بیمه زندگی پرداختند که نتیجه این تحقیق نشانگر آن است که شرکت های بیمه ای با توجه به پر هزینه بودن مکانیسم توزیع غیر مستقیم به سمت استفاده از سیستم توزیع مستقیم تغییر استراتژی داده اند بدین صورت که از طریق توسعه نمایندگی ها و کارگزاریهای بیمه ای و فروش اینترنتی و … هم باعث کاهش هزینه ها شده و هم منجر به توسعه کسب و کار می شود.
  گارگ و آنجیو (۲۰۱۰)[۳۲] در تحقیقی به تجزیه و تحلیل عوامل آمیخته بازاریابی در صنعت بیمه عم
  ر در کشور هند پرداختند که در این مطالعه تمام کارکنان بخش بیمه عمر شرکت داشتند که نتیجه این تحقیق وجود رابطه معنادار و مثبت بین ابعاد آمیخته بازاریابی و فروش بیمه عمر بود.
  هونگ و ساریگولا(۲۰۱۲)۲در تحقیقی با عنوان چگونگی ارتباط بین آگاهی ،ارزش ویژه برند وآمیخته بازاریابی نشان دادند که کیفیت تجربه مصرف کنندگان از یک برند با آگاهی از از آن برند ارتباط دارد نتایج همچنین بین آگاهی از برند وارزش ویژه برند را نشان داد.ونهایتاًاین مطالعه اهمیت توزیع وقیمت گذاری را در آگاهی از برند در کالاهای بسته بندی شده را نشان داد.