منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی مدل (C4) و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای …

 • راحتی مشتری[۱۱]
 • ارتباط با مشتری[۱۲]
 • مدل(۴C)استراتژی جدید بازاریابی را در مقایسه با استراتژی سنتی مدل (۴P) ارائه می دهد. مدل (۴C)یک نوآوری در تئوری های بازاریابی است که تمرکز روی بازاریابی مشتری گرا است.(کاتلر۱۳۸۲).مدل(۴C)بازاریابی را از چیزی که سازمان انجام می دهدبه چیزی که مشتری به آن اهمیت می دهد تبدیل می کند.برای مثال توجه مشتری به سهولت خرید بر چگونگی توزیع محصول از طریق کانال های توزیع اثر می گذارد. هم چنین به جای محصول،در مدل (۴C)ارزش های مشتری قرار داردکه به وسیله محصول برآورده می شوند.مشتری نه تنها تمام هزینه هایی که برای رفع نیاز در خواسته های شان متحمل می شوند را در نظر می گیرد.وبالاخره ترفیع به ارتباطات دو طرفه تبدیل می شودکه در آن مشتریان نیازهایشان را اعلان می کنند وبا محصولات و خدمات شرکت آشنا می شوند(فیض، ۱۳۸۶).همچنین به جای محصول، در مدل (c4)، ارزش های مشتری قرار دارد که به وسیله آن محصول برآورده می شوند. و هزینه هایی که مشتریان برای رفع نیاز ها وخواسته هایشان متحمل می شوند را در نظر می گیرد و بالاخره ترفیع به ارتباطات دو طرفه تبدیل می شود که در آن مشتریان نیازهایشان را اعلان می کنند و با محصولات و خدمات شرکت آشنا می شوند (فیض،۱۳۸۶). لذا باید راهکارهایی جهت بسط و گسترش این بیمه نامه ها و افزایش سطح آگاهی در میان اقشار گوناگون جامعه به کار رود که در این بین اعمال تکنیک ها و روش های اصولی بازاریابی در ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی و در نهایت شکل دهی تمایل به خرید این بیمه نامه ها امری ضروری به نظر می رسد. بازاریابی علمی بیمه با توجه به مدل های مناسب و مورد قبول همگان یکی از راهکارهای اساسی جهت توسعه این بیمه ها در کشور به شمار می اید (همتی و مرادی،۱۳۹۰).
  ۲-۲-۲۸- خدمات
  در عصر حاضر رشد فرآیند خدمات به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا است. سرمایه گذاری روی خدمات تا اندازه ای مهم است که امروزه بیش از ۵۰ درصد منابع مالی مصرف کننده را به سمت خود جلب می کند. تمام اقتصاد جهانی سازمان های خدماتی، دارای رشد بیشتری هستند و بیش از یک چهارم ارزش تجارت بین الملل را تشکیل می دهد. در واقع انواع گوناگونی از صنایع خدماتی وجود دارند (بانکداری، بیمه، حمل و نقل، مسافرت و سرگرمی) که در کشورهای پیشرفته در سراسر دنیا بیش از ۶۹ درصد نظام اقتصادی را تشکیل می دهند. در این میان نگاه و توجه سازمان های خدماتی به مقوله بازاریابی بسیار مهم است. چرا که هیچ سازمانی اعم از کوچک و بزرگ، انتفاعی و غیر انتفاعی بدون داشتن یک سیستم بازاریابی صحیح به موفقیت نخواهد رسید (تقی زاده، ۱۳۸۹).
  آن دسته از سازمان های خدماتی که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح ها و برنامه های خود را بر پایه عناصر آمیخته بازاریابی بنا کرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند (عاملی، ۱۳۸۲).
  این مسأله در مورد شرکت های بیمه نیز به عنوان یک سازمان خدماتی صادق است، بنابراین لازم است شرکت های بیمه در دنیای متغیر و پر رقابت امروزبا اصول بازاریابی خدمات، به ویژه آمیخته بازاریابی آشنا شده و از آن در جهت ارائه خدمات مطلوب و توسعه کسب و کار خویش بهره گیرند (تقی زاده ، ۱۳۸۹).
  خدمات:
  بازاریابی را می توان به دو دسته بازاریابی کالاها و خدمات طبقه بندی کرد (بکر و هارت،۲۰۰۸)[۱۳].
  انجام فعالیت های بازاریابی برای هر چیزی که بتوان آن را در بازار در قالب خرید و فروش مبادله کرد، ضروری است. بازاریابی خدمات می تواند فعالیت های مختلفی نظیر هتل داری، هواپیمایی، بانکداری، خدمات مالی، حقوقی، درمانی، آموزشی، بیمه و حمل و نقل استفاده شو. (هاریسون،۲۰۰۰)[۱۴].
  خدمت: عبارت است از هر عمل یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و لزوماً نامحسوس بوده و به مالکیت چیزی نیز منجر می شود. تولید خدمت ممکن است به کالای فیزیکی بستگی داشته باشد یا نداشته باشد (کاتلر وکلر،۲۰۰۶)[۱۵].
  از دیدگاه دیگر خدمت عبارت است از وضعیت ناملموس که نیازهای استفاده کنندگان مصرفی یا تجاری را ارضا می کند (بونی وکارتز،۲۰۰۷) [۱۶].
  ۲-۲-۲۹- حیطه بازاریابی خدمات:
  اغلب اوقات، خدمت به عنوان یک عمل، فرآیند و عملکرد بیان می شود.برای مثال فعالیت هایی از قبیل حسابداری، بانکداری وبیمه می توانند به طور برجسته مبتنی بر خدمت باشند. همچنین به طور گسترده تری به عنوان فعالیت های اقتصادی بیان شوند که ایجاد ارزش افزوده نمایند و منافعی را برای مشتریان (مصرف کنندگان یا سازمان ها) ایجاد می کنند(گیلمور، ۲۰۰۳)[۱۷].
  تعریف و حیطه مفهوم خدمت بسیار گسترده است و می تواند یک یا همه این موارد را در بر داشته باشد.
  ۱-خدمت به عنوان سازمان: کسب و کار یا سازمان غیر انتفاعی است که درون بخش خدماتی استقرار یافته است، برای مثال؛ یک رستوران، یک شرکت بیمه یا یک مؤسسه خیریه.
  ۲-خدمت به عنوان محصول اصلی: خروجی تجاری یک سازمان خدماتی است؛ از قبیل حساب بانکی، بیمه نامه.
  ۳-خدمت به عنوان محصول تکمیلی: شامل هر فعالیت جنبی طراحی شده برای ارائه و تحویل محصول اصلی است؛ برای مثال ارائه قهوه یا چای به مشتریان بانک.
  ۴-خدمت به عنوان محصول پشتیبان: شامل هر محصول یا فعالیت مشتری محور است که بعد از تحویل محصول اتفاق خواهد افتاد، برای مثال؛ فعالیت های نظارتی، خدمات تعمیر و نگهداری و تسهیلات به روز رسانی.
  ۵-خدمت به عنوان عمل: خدمتی

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  است که به عنوان نوعی رفتار است از قبیل کمک کردن، مشاوره دادن.
  ۲-۲-۳۰- ویژگی های خدمات:
  خدمات از چهار مشخصه عمده برخوردارند که برطراحی برنامههای بازاریابی تأثیر قابل توجهی دارند. این چهار مشخصه عبارتنداز: نامحسوس بودن[۱۸]، تفکیک ناپذیری[۱۹]، تغییر پذیری[۲۰]، و فناپذیری[۲۱].
  ۲-۲-۳۰-۱ نامحسوس بودن:
  خدمات بر خلاف کالاهای فیزیکی قابل رویت نیستند و خریداران خدمت پس از خرید آن می توانند نتیجه کار خود را مشاهده نمایند. خریداران خدمت برای تعدیل و کاهش تردید خود به دنبال شواهد و مستنداتی هستند که از کیفیت خدمات اطمینان حاصل کنند. آنها با کسب اطلاع از محل، افراد، مطبوعات، علامات، نمادها، و قیمت فروش استنباط های لازم را درباره کیفیت خدمات به عمل میآورند، بنابراین وظیفه ارائه دهندگان خدمات این است که این شواهد و مستندات را هر چه غنی تر سازند و موارد نامحسوس را محسوس کنند برای هر چه ملموس تر شدن خدمات می توان به مواردی از قبیل مکان، افراد، تجهیزات، اطلاع رسانی، علامات، نشانه ها، قیمت اشاره کرد (کاتلر و کلر،۲۰۰۶)[۲۲].
  ۲-۲-۳۰-۲- تفکیک ناپذیری
  تفاوت فاحشی بین کالاهای فیزیکی و خدمات بر حسب زنجیره تولید و مصرف وجود دارد، بدین معنی که کالاها در ابتدا تولید می شوند، سپس انبار شده و در نهایت فروخته و مصرف می شوند، اما خدمات ابتدا فروخته شده، سپس هم زمان تولید و مصرف می شوند(مادی و پایری،۲۰۰۶)[۲۳].
  در بسیاری از موارد پرداخت بهای خدمت پس از مصرف آن و کسب رضایت از خدمت ارائه شده صورت می گیرد. (بلایث، ۲۰۰۵)[۲۴]. همچنین نمی توان خدمات را از ارائه دهنده آن تفکیک کرد و هر دو عامل یعنی ارائه کننده خدمات و مشتری بر پیامد خدمت تأثیر می گذارند، زیر معمولاً خدمات هم زمان با تولید به مصرف می رسند و از آنجا که مشتری نیز هم زمان با تولید خدمت حضور دارد، تأثیر متقابل فرد یا مؤسسه ارائهکننده خدمات بر مشتری حالت خاصی از بازاریابی خدمات به شمار میآید.
  ۲-۲-۳۰-۳- تغییر پذیری
  خدمات به دلیل وابستگی شان به شخص ارائه کننده و محلی که خدمت در آن ارائه می شود بسیار متفاوت اند. مؤسسات خدماتی برای اعمال کنترل کیفی می توانند سه اقدام انجام دهند:
  ۱٫انتخاب، آموزش و استفاده از نیروی شایسته و ورزیده
  ۲٫استاندارد کردن فرآیند انجام خدمت در سراسر سازمان. این کار را می توان با تهیه نمودار فرآیند کار خدمت رسانی محقق ساخت.
  ۳٫نظارت دقیق بر چگونگی رضایت مندی مشتری با استفاده از سیستم های بررسی انتقادات و پیشنهادات. مطالعه مشتریان و خرید مقایسه ای که از این طریق خدمت رسانی ضعیف شناسایی شده و تلاش می شود نقاط ضعف برطرف شود (کاتلر وکری،۲۰۰۶).
  ۲-۲-۳۰-۴- فناپذیری:
  خدمات قابل ذخیره کردن نیستند. فناپذیری خدمات مشکل عمده ای محسوب نمی شود ؛ زیرا می توان از قبل برای کارکنان برنامه ریزی کرد. ولی زمانی که با نوسان تقاضا مواجه هستیم، موسسات خدماتی با مشکلاتی روبرو می شوند (کاتلر و کری، ۲۰۰۶)[۲۵].
  خط مشی های بازاریابی موسسات خدماتی:
  آمیخته بازاریابی کالاها از چهار عنصر یعنی: محصول، قیمت، توزیع و ترفیع تشکیل شده که به p4 معروف هستند. اما در فعالیت های خدماتی باید به ارکان دیگری نیز توجه داشت که این عناصر عبارتنداز: افراد ،شواهد و مستندات فیزیکی و فرآیند ارائه خدمات. از آنجا که اکثر خدمات توسط افراد تولید و ارائه می شوند، بنابراین انتخاب آموزش و ایجاد انگیزش در کارکنان سطح رضایت مندی مشتری را به شدت متحول خواهد کرد.
  بازاریابی خدمات نه فقط مستلزم بازاریابی خارجی است، بلکه بازاریابی داخلی و بازاریابی متقابل هم نیازمند است.