اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير- قسمت 33

روش اجرا
پس از مطالعات مقدماتي منابع و پژوهش‌هاي انجام‌یافته در حيطه محيط پژوهش با در نظر گرفتن نوع و چگونگي اجراي بازی‌ها اقدام به آماده سازي اتاق بازي و وسايل بازي درماني خواهد شد. بنابراين جلسات بازي در 22 جلسه جمعاً 44 ساعت تنظيم خواهدگرديد.
جلسه اول: بازي سایه‌ها، حركات موزون و جاپايي ها
جلسه دوم: بازي ثبات اعداد، بازي والس، شمع و تفنگ آب پاش
جلسه سوم: بازي طبقه‌بندی كردن، مار بزرگ و عبور از موانع
جلسه چهارم: بازي تمركز گروهي، كيسه لوبياي يخ زده، بازي کانگورو (با يك توپ، با دو توپ)
جلسه پنجم: بازي ثبات مواد، بازي تلفن و بازي عبور از باتلاق
جلسه ششم: بازي ساختن شهر افسانه‌ای، بازي صندلي موزيكال، بازي محل بادكنك
جلسه هفتم: بازي ثبات سطح، بازي زيرا، بازي باندكشي و تخته میخ دار
جلسه هشتم: بازي به حل بعد روي خمير چيه، بازي صداي حيوانات، بازي پازل انسان
جلسه نهم: بازي طرح را كامل كن، بازي نخ بلند و بازي پازل شباهت‌ها
جلسه دهم: بازي چه چيز فراموش شده، بازي بيا فكر كن و بازي حيوانات پنهان
جلسه يازدهم: بازي رديف بندي، بازي تكميل كردن و بازي كپي كردن.
جلسه دوازدهم: بازي سروده‌ها، بازي پيروي جهان و بازي دوخت و دوز
ساختار و تكنيك كلي بازي، شيوه اجرا و اسباب‌بازی‌ها در يك جلسه درماني
الف: رشد مهارت شناختي
نوع بازي: بازي سایه‌ها (تطبيق سایه‌ها و تصاوير)
كودكان پس از آنكه توسط مربي (درمانگر) در اتاق بازي قرار گرفتند و مقدمات اوليه بازي توسط مربي بيان می‌شدكودكان بايستي اشياء و سایه‌ها را با هم مطابقت دهند و تصوير سایه‌دار را روي اشياء مشابه قرار دهند انجام اين بازي جهت افزايش تميز و تشخيص، افزايش واژگان و بالا بردن افزايش تشخيص متن در زمينه می‌باشد كه خود زمینه‌ای است براي رشد شناختي در كودكان.
وسايل بازي:
1- تابلوهاي بزرگ در ابعاد 100×100 سانتی‌متر (كه به جاي تصاوير اشيا بر روي آن‌ها شده است)
2- انواع تصاوير از اشياء، حيوانات و …
ب: رشد مهارت‌های اجتماعي
نوع بازي: بازي پولكا (بازي حركات موزون و ساده)
پولكاي ساده عبارت است از يك سري حركات موزون و به اين طريق انجام می‌شد كه در اتاق بازي بايد دانش‌آموزان طبق مدلي كه طراحی‌شده بود حركت نمايند.
شماره 1 و شماره 2 و
پاشنه پنجه
شماره 1 و شماره 2 و
گام نزديك گام توقف
هدف از اجراي اين بازي فراهم آوري فرصت براي ايجاد تجربه مشترك، همكاري ، افزايش اعتمادبه‌نفس ، روحيه شادي و حركت موزون در گروه بود .
وسايل بازي: نشانه‌ها و علائمي از بریده‌های حركت در كف اتاق بازي
ج: رشد مهارت‌های حركتي
نوع بازي:
بازي جایابي ها
در اين بازي كودكان بايد طبق مدلي كه به صورت جاپايي در كف اتاق بازي طراحی‌شده است حركت كنند در اين بازي بيشتر توجه به فعالیت‌های فردي كودكان است تا بتوانند مهارت‌های لازم را كسب كنند. جاپايي ها را می‌توان به شکل‌ها و رنگ‌های مختلف طراحي نمود تا جذابيت بيشتري براي كودكان داشته باشد.
هدف از اجراي اين بازي پيشرفت توازن ، هماهنگي حركات در پشت، آشنايي نسبت به اندام‌ها، رشد و شناسايي چپ و راست و پيشرفت مهارت‌های آگاهي فضايي می‌باشد.
وسايل بازي 12 تا 20 جاپايي از جنس حركت (در رنگ‌های مختلف)